راشا وب | پلتفرم جامع اطلاع رسانی و ثبت نام دوره های آموزشی

نیکوکاری

نیکوکاری به روش غیر نقدی (برگزاری دوره رایگان، تامین تجهیزات و سالن و ...)

    کمک های نقدی در راستای آموزش