مختصری از راشا وب

  برای اینکه بتوانیم راشا وب را رشد دهیم و هر روز خدمات بهتری را برای کاربران آن مهیا کنیم، تمامی ارزش‌آفرینان نقش مهم و پررنگی را ایفا می‌کنند و در طول این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.