راشا وب | پلتفرم جامع اطلاع رسانی و ثبت نام دوره های آموزشی

درباره ما

 

شرکت راشا گستران پرگاس کبیر، در سال 1398 توسط تیمی مجرب و پویا، برای محقق ساختن اهداف بزرگی در راستای ایجاد ساز و کار های پیشرو در کشور تأسیس گردید که این شرکت بنابر این اهداف یکی از خدمات و محصولات خود را به صورت سامانه آنلاین دورههای آمورشی و پژوهشی با نام راشا وب با محتوای اطلاع رسانی جامع و قابل قیاس و ارزیابی در تمامی حوزه های آموزشی و پژوهشی به منظورایجاد بهترین انتخاب و کمترین هزینه ارایه نموده است که دوره های مد نظر را با دسته بندیهای ‌های متفاوتی شامل علمی و آموزشی، ورزشی، مدیریتی، آزمایشگاهی و کارگاهی ، صنعت و سایر نیازمندیها  برای کلیۀ دوره‌های تحصیلی متناسب با شرایط زمان، تغییرات فن‌آوری، برنامه‌ریزی و محتوای کتاب‌های درسی و آموزشی ارایه می ‌نماید .